α. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη Αλιεία που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.

β. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες:

i) Εκμετάλευση Αλιείας στις γύρω περιοχές με κάθε πρόσφορο τρόπο
ii) Παραγωγή ιχθυαλεύρων, ελαίων, λιπασμάτων και άλλων υποπροϊόντων
iii) Εμπορία Αλιευμάτων και καθε παραγόμενου υποπροϊόντος τους.

© 2017 Supported by KoinSEp.org